Employer Branding HR Oferta

Skuteczne narzędzie wspierające firmy w Employer Brandingu – Gifting as a Service

Rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i nakłady logistyczne

  • GaaS

W dzisiejszych czasach walka o najlepsze talenty na rynku pracy staje się coraz bardziej zacięta. Firmy muszą nie tylko przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, ale także utrzymać ich w swoich szeregach na dłuższy czas. Jednym z kluczowych narzędzi w budowaniu przewagi konkurencyjnej jako pracodawcy jest skuteczny Employer Branding (EB). Jaką wartość do ich działań może wnieść praktyka corporate gifting oraz jak korzystając z usługi Gifting as a Service (GaaS), można usprawnić proces obdarowywania pracowników i pracowniczek, jednocześnie zwiększając pozytywne postrzeganie firmy jako pracodawcy?

Kto odpowiada za employer branding w firmach

W wielu firmach istnieją zespoły odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku pracodawcy — employer brandingu. Zespoły te, mogą składać się z ekspertów z dziedziny marketingu, rekrutacji, HR-u oraz specjalistów ds. komunikacji. Wspólnie działają oni na rzecz budowania pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Według raportu HRM Institute „Employer Branding w Polsce 2023”: „[z]a budowanie marki pracodawcy w większości organizacji wciąż odpowiadają działy personalne (54% wskazań). W co piątej organizacji funkcjonuje dział employer brandingu (19% wskazań). Od lat do działań employer brandingowych włączane są też działy marketingu (25%) oraz działy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 8% ankietowanych w 2023 r. wskazuje, że w firmie za działania employer brandingowe odpowiada zarząd.” (str. 16).

Podkreśla to fakt, że działania EB w firmach są ważne, jednak nie najważniejsze, stąd często włączane są w zakres obowiązków innych działów.

Zadania zespołu employer brandingowego

Zespół Employer Brandingowy ma za zadanie monitorowanie i analizowanie opinii pracowników i pracowniczek czy kandydatów i kandydatek, w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań względem firmy. Opracowuje strategie i działania, które mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy. Tworzy treści i kampanie, które pokazują kulturę organizacyjną, wartości firmy oraz ofertę dla pracowników. Wspiera również rekrutację, angażując pracowników w procesy rekomendacyjne. Odpowiedzialny jest także za śledzenie wyników swoich działań i podejmowanie działań korygujących, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Corporate gifting w employer brandingu

Jednym z ważnych aspektów employer brandingu jest tworzenie więzi z pracownikami oraz potencjalnymi kandydatami. W tym celu warto wykorzystać praktykę corporate gifting, czyli obdarowywania pracowników i pracowniczek różnego rodzaju upominkami i prezentami firmowymi. Takie działania nie tylko wzmacniają relacje wewnętrzne i zewnętrzne, ale także budują pozytywny wizerunek pracodawcy jako troszczącego się o osoby zatrudnione. Merch firmowy to jedno z popularniejszych narzędzi EB-owych, jak i marketingowych. 

Jednak w ramach licznych obowiązków osób odpowiedzialnych za EB w firmach, brakuje czasu na tworzenie, realizację i następnie monitorowanie ilości potrzebnego merchu. Ogromnym ułatwieniem w tym procesie jest usługa Gifting as a Service (GaaS), za pomocą której odpowiedzialność za proces projektowania, produkcji, pakowania, wysyłki magazynowania i monitorowania merchu przechodzi na firmę zewnętrzną.

Gifting as a Service na ratunek działom HR i EB

Aby ułatwić pracę zespołowi Employer Brandingowemu i zapewnić spójność działań związanych z corporate gifting, warto rozważyć skorzystanie z usługi Gifting as a Service. Dzięki temu zespół może skoncentrować się na strategicznych działaniach, a firma zajmująca się dostarczaniem prezentów przejmie ich personalizację, pakowanie i dostarczenie do adresatów, a kolejno magazynowanie i monitorowanie ilości merchu w razie takiej potrzeby. Usługa ta pozwala zaoszczędzić czas i nakłady logistyczne, jednocześnie zapewniając profesjonalne podejście do całego procesu.

Co dokładnie wlicza się w te obowiązki i koszty?

  • Projektowanie obrandowanych produktów (ubrania, gadżety).
  • Produkcja lub zamawianie ich i znakowanie u innych firm.
  • Zewnętrzne magazynowanie tych produktów.
  • Kompletowanie paczek prezentowych (np. welcome packów).
  • Pakowanie i wysyłanie ich do pracowników, kontrahentów lub influencerów i ambasadorów marki.

Co pozostaje po stronie firmy chcącej wysyłać obrandowane produkty, tj. zespole EB? Najlepsza informacja jest taka, że niewiele. Najważniejsza jest decyzja o tym, jakie dokładnie produkty wybrać i w jaki sposób je obrandować. Jednak również w procesie projektowania oferowane jest wsparcie, nawet w przypadku bardzo niestandardowych wymagań.

Zespół Employer Brandingowy odgrywa kluczową rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Aby ułatwić im pracę, warto skupić się na skutecznej komunikacji, angażowaniu pracowników i wykorzystywaniu corporate gifting jako narzędzia budowania więzi z pracownikami i pracowniczkami oraz potencjalnymi kandydatami i kandydatkami. Współpraca z firmą oferującą usługę Gifting as a Service może znacznie ułatwić proces obdarowywania i zapewnić profesjonalne podejście do tego elementu employer brandingu. Dbałość o dobrą reputację jako pracodawcy przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników, niższą rotację oraz większą atrakcyjność dla najlepszych talentów na rynku pracy.