HR Nabídka Značka zaměstnavatele

Efektivní nástroj na podporu firem v oblasti Employer Branding – Gifting as a Service

Řešení, které šetří čas a logistické úsilí

  • GaaS

V současné době je boj o nejlepší talenty na trhu práce stále tvrdší. Firmy potřebují nejen získat kvalifikované zaměstnance, ale také si je dlouhodobě udržet ve svých řadách. Jedním z klíčových nástrojů budování konkurenční výhody zaměstnavatele je účinný Employer Branding (EB). Jakou hodnotu může praxe firemního obdarovávání přinést jejich činnosti a jak může využití služby obdarovávání jako služby (GaaS) zefektivnit proces obdarovávání zaměstnanců a zaměstnankyň a zároveň zvýšit pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnavatele.?

Kdo je ve firmách zodpovědný za budování značky zaměstnavatele?

Mnoho společností má týmy odpovědné za vytváření a udržování pozitivní image zaměstnavatele – employer branding. Tyto týmy se mohou skládat z odborníků na marketing, nábor, lidské zdroje a personalisty. Komunikace. Společně se snaží budovat pozitivní image společnosti jako atraktivního zaměstnavatele.

Podle zprávy HRM Institute “Employer Branding in Poland 2023”: “Za budování značky zaměstnavatele jsou ve většině organizací stále zodpovědná personální oddělení (54 % údajů). Každá pátá organizace má oddělení employer brandingu (19 % indikací). Již řadu let se na aktivitách employer brandingu podílejí také marketingová oddělení (25 %) a oddělení interní a externí komunikace. 8 % dotázaných v roce 2023 uvádí, že ve firmě je za aktivity employer brandingu zodpovědné vedení.” (p. 16).

To poukazuje na skutečnost, že činnosti EB jsou ve firmách důležité, ale ne nejdůležitější, a proto jsou často zahrnuty do odpovědnosti jiných oddělení.

Úkoly týmu pro budování značky zaměstnavatele

Úkolem týmu Employer Branding je sledovat a analyzovat názory zaměstnanců nebo kandidátů s cílem pochopit jejich potřeby a očekávání od společnosti. Vyvíjí strategie a aktivity na podporu pozitivního obrazu společnosti na trhu práce. Vytváří obsah a kampaně, které prezentují firemní kulturu, hodnoty a nabídku pro zaměstnance. Podporuje také nábor tím, že zapojuje zaměstnance do doporučovacích procesů. Je také zodpovědný za sledování výsledků svých činností a v případě potřeby přijímá nápravná opatření.

Firemní dárky při budování značky zaměstnavatele

Jedním z důležitých aspektů budování značky zaměstnavatele je vytvoření pouta se zaměstnanci a potenciálními kandidáty. K tomuto účelu je vhodné využít praxi firemního obdarovávání, tj. obdarovávání zaměstnanců a zaměstnankyň různými firemními dárky a dárky. Taková opatření nejen posilují vnitřní a vnější vztahy, ale také vytvářejí pozitivní obraz zaměstnavatele, který se stará o své zaměstnance. Firemní merch je jedním z nejoblíbenějších nástrojů EB i marketingových nástrojů.

V rámci mnoha povinností osob odpovědných za EB ve firmách však není dostatek času na vytvoření, zavedení a následné sledování potřebného množství zboží. Velkým pomocníkem v tomto procesu je služba darování jako služba (GaaS), díky níž je odpovědnost za proces navrhování, výroby, balení, přepravy, skladování a monitorování zboží přenesena na externí společnost.

Dárcovství jako služba na pomoc HR a EB oddělením

Chcete-li usnadnit práci týmu Employer Branding a zajistit konzistentnost aktivit v oblasti firemních dárků, zvažte využití služby Gifting as a Service. Tým se tak může soustředit na strategické činnosti, přičemž společnost zajišťující doručování dárků převezme personalizaci, balení a doručení příjemcům a v případě potřeby i skladování a kontrolu množství zboží. Tato služba šetří čas a logistické náklady a zároveň zajišťuje profesionální přístup k celému procesu.

Co přesně tyto povinnosti a náklady zahrnují?

  • Design značkových výrobků (oblečení, gadgets).
  • Výroba nebo objednávání a označování od jiných společností.
  • Externí úložiště těchto produktů.
  • kompletace dárkových balíčků (např. uvítacích balíčků).
  • Balení a zasílání zaměstnancům, smluvním partnerům nebo influencerům a ambasadorům značky.

Co zbývá společnosti, která chce dodávat značkové výrobky, tj. tým EB? Nejlepší informace je, že ne moc. Nejdůležitější je rozhodnout se, které produkty přesně vybrat a jak je označit. Podporu však nabízíme i v procesu návrhu, a to i v případě velmi nestandardních požadavků.

Tým Employer Branding hraje klíčovou roli při budování pozitivní image společnosti jako atraktivního zaměstnavatele. Pro usnadnění jejich práce má smysl zaměřit se na efektivní komunikaci, zapojení zaměstnanců a využití firemních dárků jako nástroje pro budování vztahů se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a potenciálními kandidáty a kandidátkami. Spolupráce se společností, která nabízí dárcovství jako službu, může proces dárcovství výrazně usnadnit a zajistit profesionální přístup k tomuto prvku budování značky zaměstnavatele. Péče o dobrou pověst zaměstnavatele se promítá do větší angažovanosti zaměstnanců, nižší fluktuace a větší atraktivity pro špičkové talenty na trhu práce.