HR Nabídka Značka zaměstnavatele

Efektivní nástroj na podporu firem v oblasti Employer Branding – firemní dárky

Řešení, které šetří čas a logistické úsilí

  • GaaS

V současné době je boj o nejlepší talenty na trhu práce stále tvrdší. Firmy potřebují nejen získat kvalifikované zaměstnance, ale také si je dlouhodobě udržet ve svých řadách. Jedním z klíčových nástrojů budování konkurenční výhody zaměstnavatele je účinný Employer Branding (EB). Co může přinést darování firemních dárků a jak můžete využít službu (Gaas) ke zefektivnění procesu obdarování zaměstnanců a tím zvýšit pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnavatele?

Kdo je ve firmách zodpovědný za budování značky zaměstnavatele?

Mnoho společností má týmy odpovědné za vytváření a udržování pozitivní image zaměstnavatele – employer branding. Tyto týmy se mohou skládat z odborníků na marketing, nábor, lidské zdroje a personalisty. Komunikace. Společně se snaží budovat pozitivní odraz společnosti jako atraktivního zaměstnavatele.

Podle zprávy HRM Institute „Employer Branding in Poland 2023“: „Za budování značky zaměstnavatele jsou ve většině organizací stále zodpovědná personální oddělení (54 %). Každá pátá organizace má oddělení employer brandingu (19 %). Již řadu let se na aktivitách employer brandingu podílejí také marketingová oddělení (25 %) a oddělení interní a externí komunikace. Kolem 8 % dotázaných v roce 2023 uvádí, že ve firmě je za aktivity employer brandingu zodpovědné vedení.“ (viz strana 16).

To poukazuje na skutečnost, že činnosti EB jsou ve firmách důležité, ale ne nejdůležitější, a proto jsou často zahrnuty do odpovědnosti jiných oddělení.

Úkoly týmu pro budování značky zaměstnavatele

Úkolem týmu Employer Branding je sledovat a analyzovat názory zaměstnanců nebo kandidátů s cílem pochopit jejich potřeby a očekávání od společnosti. Vyvíjí strategie a aktivity na podporu pozitivního odrazu společnosti na trhu práce. EB tým vytváří obsah a kampaně, které prezentují firemní kulturu, hodnoty a nabídku pro zaměstnance. Podporují také nábor tím, že zapojují zaměstnance do doporučovacích procesů. Tento tým je také zodpovědný za sledování výsledků svých činností a v případě potřeby přijímá nápravná opatření.

Firemní dárky při budování značky zaměstnavatele

Jedním z důležitých aspektů budování značky zaměstnavatele je vytvoření pouta se zaměstnanci a potenciálními kandidáty na zaměstnance. K tomuto účelu je vhodné využít praxi firemního obdarovávání, tj. obdarovávání zaměstnanců různými firemními dárky a firemními předměty. To nejen že posiluje vnitřní a vnější vztahy, ale také vytváří pozitivní obraz zaměstnavatele, který se stará o své zaměstnance. Firemní merch je jedním z nejoblíbenějších nástrojů EB i marketingových nástrojů.

V rámci mnoha povinností osob odpovědných za EB ve firmách však není dostatek času na vytvoření, zavedení a následné sledování potřebného množství zboží. Velkým pomocníkem v tomto procesu je služba firemní obdarování jako služba (GaaS), díky níž je odpovědnost za proces navrhování, výroby, balení, přepravy, skladování a monitorování zboží přenesena na externí společnost.

Dárcovství jako služba na pomoc HR a EB oddělením

Chcete-li usnadnit práci týmu Employer Branding a zajistit konzistentnost aktivit v oblasti firemních dárků, zvažte využití služby obdarování jako službu. Tým se tak může soustředit na strategické činnosti, přičemž společnost zajišťující doručování dárků převezme personalizaci, balení a doručení příjemcům a v případě potřeby i skladování a kontrolu množství zboží. Tato služba šetří čas, náklady spojené s logistikou a zároveň zajišťuje profesionální přístup.

Co přesně tyto povinnosti a náklady zahrnují?

  • Design značkových výrobků (oblečení, gadgets).
  • Výroba nebo objednávání a označování předmětů od jiných společností.
  • Externí skladování těchto produktů.
  • Kompletace dárkových balíčků (např. uvítacích balíčků).
  • Balení a zasílání zaměstnancům, smluvním partnerům nebo influencerům a ambasadorům značky.

Co zbývá společnosti, která chce dodávat značkové výrobky, tj. tým EB? Nejlepší informace je, že ne moc. Nejdůležitější je rozhodnout se, které produkty přesně vybrat a jak je označit. Podporu však nabízíme i v procesu návrhu, a to i v případě velmi nestandardních požadavků.

Tým Employer Branding hraje klíčovou roli při budování pozitivní image společnosti jako atraktivního zaměstnavatele. Pro usnadnění jejich práce má smysl zaměřit se na efektivní komunikaci, zapojení zaměstnanců a využití firemních dárků jako nástroje pro budování vztahů se zaměstnanci a potenciálními kandidáty na zaměstnance. Spolupráce se společností, která nabízí firemní dárky jako službu, může proces přípravy a výroby firemních dárků výrazně usnadnit a zajistit profesionální přístup k tomuto způsobu budování značky zaměstnavatele. Péče o dobrou pověst zaměstnavatele se promítá do větší angažovanosti zaměstnanců, nižší fluktuaci a větší atraktivity pro špičkové talenty na trhu práce.