HR Uvítací balíček

Práce na dálku vs. pocit, že jste součástí týmu

Výzvou při práci na dálku je vybudovat mezi zaměstnanci pocit týmové příslušnosti.

  • firemní dárky

Hybridní práce, tedy flexibilní kombinace práce na dálku a na pracovišti, se v mnoha firmách po celém světě stala běžnou. Tato nová forma přináší řadu výhod, například větší flexibilitu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jednou z hlavních výzev s tím spojených je však budování pocitu sounáležitosti v týmu pro ty, kteří pracují plně mimo kancelář.

Budoucnost se zrychlila

Jak zdůrazňuje HRM Institute ve své zprávě “Employer Branding in Poland 2023”, budoucnost se zrychlila. A to díky silně ovlivňujícím sociálním, digitálním, obchodním a technologickým trendům.

“Mění se jak způsob, jakým děláme svou práci, tak i to, kde, kdy a jak spolupracujeme a s kým. Pokud bude toto tempo změn pokračovat, je velmi pravděpodobné, že během příštího desetiletí se práce bude jen málo podobat té dnešní.” – viz zpráva, str. 5.

Celý proces výrazně urychlila pandemie, během níž bylo nutné změnit pracovní návyky. Právě díky těmto zkušenostem se dnes mnoho firem rozhodlo plně přejít na práci na dálku nebo zavedlo hybridní pracovní model. Navíc se právě možnost výběru mezi prací na dálku nebo v kanceláři stala jedním z nejžádanějších a také rozhodujících faktorů pro uchazeče a uchazečky při hledání zaměstnání.


“(…) profesionální pracovní skupiny, které pracují na dálku nebo hybridně jsou vyhledávané. Jedná se o jeden z atributů, který rozhoduje, zda je konkrétní práce pro zaměstnance atraktivní či ne. Spousta kandidátů o práci odmítne pracovní nabídku právě proto, že musí docházet na pracoviště. Zaměstnanci v dnešní době nechtějí jen pracovat na dálku, ale také pracovat pro konkrétního zaměstnavatele odkudkoliv.” – viz zpráva, str. 6.

Výzva pro personální oddělení

Zaměstnanci pracující na dálku se často cítí izolovaní a méně propojení s firmou nebo týmem. Nedostatek každodenní osobní spolupráce s ostatními kolegy, komunikace a příležitostí účastnit se neformálních schůzkách nebo firemních akcí ztěžuje budování pocitu sounáležitosti a pouta mezi všemi členy týmu.

Proto je velice důležité zajistit, aby se nově příchozí zaměstnanec cítil součástí týmu hned, jakmile nastoupí do práce. Je důležité dát najevo, že je dotyčný vítaný a navíc velice potřebný! Ale jak toto zajistit, když pracuje na dálku?

Firemní dárky a uvítací balíčky

Jedním z řešení, které může pomoci tento problém vyřešit, je využití firemních dárků a v rámci ní vytvoření uvítacích balíčků pro nové zaměstnance a zaměstnankyně. Firemní dárky jsou formou uznání a poděkování za jejich práci a v tomto případě také vřelým přivítáním na novém místě.

Vytvoření uvítacích balíčků, které obsahují firemní předměty, základní kancelářské vybavení a příslušenství, může pomoci navodit pocit, že se stanete součástí týmu ve společnosti, a zlepšit samotný proces nástupu do nového pracovního prostředí. Kromě uvítacích balíčků v průběhu celého procesu je samozřejmě důležité mít na paměti, že nejdůležitější je řádné a komplexní seznámení osoby s náplní její práce a činností společnosti.

Nesmíme však zapomínat i na naše stávající zaměstnance! Pokud jste firemní dárečky nerozdávali již od začátku, nezapomeňte obdarovat i zaměstnance, kteří ve vaší společnosti již pracují!

Funguje to vůbec?

Zavedení nám umožní propojení zaměstnanců s týmem a dodá jim pocit sounáležitosti, zároveň má však hned několik výhod.

Obdržení uvítacího balíčku vyvolává pocit, že jste součástí týmu, a vytváří pouto s firmou. Zaměstnanci pracující na dálku se tak budou cítit lépe začleněni a propojeni s firmou a hodnotami společnosti, zejména pokud pro ně bude připraven speciální uvítací balíček na míru.

Z dlouhodobého hlediska to může mít vliv i na motivaci zaměstnanců a angažovanosti ve firmě. Poskytnutí potřebného vybavení, kancelářských potřeb v podobě firemních dárků hned na začátku může zaměstnance povzbudit k efektivní práci.

Další výhoda je propagování vaší značky. Personalizované předměty s logem společnosti, jakou jsou mikiny, trička, tašky nebo hrnečky mohou fungovat jako propagační předměty společnosti. Zaměstnanci pracující na dálku je používají nejen v soukromí, ale také na veřejných místech, objevují se na jejich fotkách nebo je s sebou vezmou na výlet. Jedná se tak mimochodem o velice účinný nástroj employer brandingu.

Více informací o využití firemních dárků při budování značky zaměstnavatele najdete zde.

Zavedení hybridního modelu práce nebo práce na dálku přináší výzvy, pokud jde o budování pocitu začlenění zaměstnanců do týmu. Firemní dárky a uvítací balíčky jsou účinnými nástroji, které mohou pomoci tento problém vyřešit. Poskytnutí personalizovaných firemních předmětů a nezbytného kancelářského vybavení a příslušenství zaměstnancům nejenže vzbudí pocit sounáležitosti, ale může také zvýšit jejich motivaci a angažovanost, navíc z nich zároveň udělá ambasadory vaší značky.