HR

Týmový stmelovací výlet – jak přistoupit k organizaci a udělat ho zajímavějším?

Jejich organizace je poměrně náročná – co je třeba zohlednit při plánování?

Teambuildingové výlety jsou jedním z nejlepších způsobů, jak ve firmě vybudovat angažovaný a semknutý tým. Jejich organizace se často zdá být docela náročná – co je třeba vzít v úvahu při plánování?

Proč organizovat integraci zaměstnanců

Začněme tím, proč byste se měli rozhodnout uspořádat teambuildingový výlet. Spolupráce mezi jednotlivci z určitého týmu nebo jednotlivými týmy má přímý vliv na rozvoj společnosti a každodenní atmosféru. Hlavním cílem těchto cest je tedy prohloubení vztahů mezi lidmi, což vede k lepší každodenní spolupráci.

Další výhodou je možnost propojit rozvoj a zábavu – spojit cestu se školením a prohloubit tak odborné kompetence zaměstnanců.

Dobrý teambuildingový výlet je takový, který je dobře promyšlený a odpovídá specifickým potřebám týmu/firmy. Je riskantní, když o tom, jakou formu bude mít naše integrace, rozhoduje pouze vedení nebo několik lidí z firmy a ostatní jsou postaveni před hotovou věc. Pokud se chceme společně bavit, je vhodné do příprav zapojit co nejvíce lidí z organizace, aby byl zajištěn plynulý tok informací a pocit bezpečí. Pokud navíc plánujete spojit zábavu s rozvojem, je dobré předem prozkoumat potřeby účastníků v této oblasti, aby neměli pocit, že se účastní workshopu, který pro ně nemá každodenní využití. Na úspěšném teambuildingovém výletu se můžeme navzájem lépe poznat, na což v každodenním shonu možná nemáme dostatek času.

Organizace cesty

Při plánování cesty je třeba mít na paměti několik klíčových prvků.

1. posouzení potřeb a komunikace

Musíme si ujasnit, co lidé v organizaci od takové cesty očekávají, a vyjít jim vstříc s ohledem na podnikový kontext a naše zdroje. Po zmapování potřeb a jejich zodpovězení je třeba předložit plán všem, kteří se budou cesty účastnit. Podle dobré zásady, že štěstí přeje připraveným, se vyplatí uspořádat sezení s personálem a ověřit si, zda jsme se postarali o pro ně klíčové prvky (např. zda si někdo s potravinovou alergií bude muset sám nakoupit jídlo v blízkém supermarketu nebo zda má každý zajištěnou dopravu do cíle a zpět).


2. rozpočet

Znáte-li potřeby svých zaměstnanců, víte, jaká jsou jejich očekávání od takové cesty. Z tohoto hlediska můžete analyzovat svůj rozpočet a zjistit, který prvek cesty se ukáže jako klíčová investice a za který se nevyplatí příliš utrácet.


3 Kdo se účastní

Promyslete si, kolik lidí by mělo jet na konkrétní výlet. Můžete si vybrat, zda chcete integraci uspořádat pro celou společnost, nebo jen pro jednotlivá oddělení. Připravte si také vhodnou komunikaci. Méně integrované týmy se obvykle účasti na podobných iniciativách vyhýbají. Pojmenujte problém a nastíněte výhody takového výletu – udělejte to povzbudivým způsobem a projevte zájem o dobrou atmosféru ve firmě a příjemné pracovní vztahy.


4 Uzávěrka

Tento bod bývá poměrně náročný, zejména ve větších organizacích. Protože jak najít jeden termín, který by vyhovoval všem? Na začátku se smiřte s tím, že to není možné, a snažte se najít tu, která má největší šanci na úspěch. Udělejte anketu, ve které dáte několik možností a vyhraje ta, která získá nejvíce hlasů. Stanovte pravidla pro příchod během integrace a předčasný návrat – zejména v nouzových situacích.


5. místo

Osvědčenou praxí je vybírat si letoviska v místech, kde okolí poskytuje další atrakce – hory, moře nebo větší město, tam není těžké zpestřit program výletu!


6 Rozvrh

Zamyslete se nad tím, čeho chcete uspořádáním cesty dosáhnout. Pokud je prioritou sblížení členů týmu a zlepšení jejich vzájemné spolupráce, snažte se trávit co nejvíce času společně a mít možnost poznat se i po profesní stránce. A pokud navíc chcete rozšířit jejich kompetence, naplánujte hodnotný vzdělávací kurz nebo workshop. V této fázi si uvědomte, zda je třeba na cestu pozvat další osoby (školitele, trenéry), nebo zda jste schopni to zorganizovat interně a někdo z týmu se o to postará.


7 Dárkové balení

Při organizaci výletu se vyplatí jít ještě o krok dál a kromě organizace času zaměstnanců a zaměstnankyň pro ně připravit i dárkové balíčky! Je to pěkné gesto, které má mnoho výhod. Při jeho tvorbě je třeba se zaměřit na použitelnost a potřeby zaměstnanců.

Organizace času během cesty

Když bude účel cesty jasně definován, bude pro nás snazší naplánovat její harmonogram. Budeme odpočívat a bavit se, nebo máme také zájem společně růst a budovat obchodní strategii do budoucna.

Aby byl výlet považován za úspěšný, musí být naplánován tak, aby splňoval skutečné potřeby a očekávání účastníků. Důležité je vyvážit zábavu s relaxací, a pokud je to původní záměr, tak i s rozvojovou částí. Je dobré zvážit, komu svěříte roli koordinátora výletu – ať je to někdo, kdo je dobře organizovaný, rád přebírá iniciativu a rád komunikuje se skupinou. Někdo v takové roli pomůže sestavit plán celé cesty a vhodně jej předat. Ujistí se také, že všichni ve skupině cítí, že taková struktura je potřebná, aby se všichni mohli cítit bezpečně a pohodlně. Důležité je také zahrnout do plánu odjezdu přestávky na jídlo a dát si prostor pro to, že věci nepůjdou vždy podle plánu – na takové situace se vyplatí připravit se trochu předem a mít připravený krizový plán.

Na tomto typu výletu by si účastníci měli především užít čas. Vyplatí se klást důraz na zábavu a relaxaci – právě to vytvoří ideální prostor pro to, aby se členové týmu a jeho členové lépe poznali.

Kromě toho je důležité, abyste při tvorbě plánu činností nepřetěžovali. Stejně důležité je dodržovat vhodné časové intervaly mezi jednotlivými body programu, přestávkami a volným časem pro účastníky.

Mezi atrakce může patřit aktivní odpočinek (horská turistika nebo sportovní týmové hry), relaxace (návštěva termálních lázní, lekce jógy nebo meditace) nebo teambuildingové hry.

Příprava balíčku pro účastníky cesty

Při výběru správné sady je vhodné si odpovědět na tyto 3 otázky:

 1. Jaké budou potřeby pracovníků na dovolené?
 2. Jaké je téma cesty?
 3. Co bude užitečným dárkem, který mohou využít i po návratu?

Pak se vyplatí postupovat podle těchto 3 kroků:

 1. Výběr oděvu
  Je to užitečná a osvědčená součást každého dárkového balení!
  Při teambuildingovém výletu se hodí zejména pro fotografie na památku. Navíc si každý účastník jistě užije atraktivně navržené zboží i při návratu. Kromě standardní varianty si můžete zvolit také více s ohledem na ekologii .
 2. Výběr dalšího příslušenství
  Chystáte se k moři? Deka bude fungovat skvěle!
  Těšíte se na výlety do hor? Láhev na vodu je nutností!
  Zimní výlet? Káva po ruce vždycky dobrá – vsaďte na termohrnek!
  Těšíte se na tvůrčí dílnu? Už máme dost obrazovek – pracujte na papíře ve značkových noteboocích!
  Možností je tolik, kolik máte nápadů!
 3. Úprava obalů a příslušenství
  Přemýšlejte, jak by bylo nejvýhodnější sadu zabalit – do značkových krabic, bavlněných pytlů nebo třeba do batohu? Chcete přidat další samolepky? Žádný problém!
  Vyplatí se také přiložit personalizovanou kartu pro zaměstnance a zaměstnankyně. Kromě vřelého přivítání můžete zahrnout také plán odchodu.

Ve společnosti MerchUp se zaměřujeme na komplexní služby. Pokud se rozhodnete spolupracovat s námi při vytváření balíčků, můžete si být jisti, že v nich budou všechny produkty, které chcete, a navíc se postaráme o jejich zabalení a odeslání na vámi určenou adresu nebo adresy. – což je užitečné, když organizujete cestu a musíte se zabývat mnoha souvisejícími tématy.

Souhrn

Organizace integrace mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi má přímý vliv na atmosféru ve firmě, která se promítá do efektivity týmu. Dobré vztahy mezi členy týmu podporují jejich pocit důvěry a sounáležitosti s pracovištěm. Při výletech se vyplatí vsadit na promyšlený program, který zahrnuje přiměřené aktivity a přípravu suvenýrů pro účastníky, díky nimž budou na výlet vzpomínat.